Piotr Nowak

Piotr_W_Nowak.html
 

Mailing address:


Piotr Nowak

Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

POLANDEmail:     pnowak at impan dot pl


ORCiD:   0000-0002-6519-004X